Zaznacz stronę

Marketing szeptany zajmuje się głównie stworzeniem impulsu skłaniającego określoną grupę ludzi do dyskusji o danej marce czy produkcie. Pozwala to na rozpowszechnienie informacji o nich wśród szerszych kręgów. Przez lata ten rodzaj marketingu wypracował kilka unikalnych form. Przyjrzyjmy się tym najbardziej popularnym.

Evangelist marketing
Zaawansowana forma buzz marketingu polegająca na wytworzeniu u klienta silnej identyfikacji z danym produktem lub usługą. Poprzez prowadzone działania konsument zyskuje zaufanie do marki. Skłania to go do przekonywania innych osób do nabycia produktu, ponieważ jest on pewny, że proponuje swoim znajomym i rodzinie najlepszą ofertę dostępną na rynku.

Marketing wirusowy
Głównym zadaniem jest stworzenie przekazu atrakcyjnego dla konsumenta, który będzie chciał go przekazać dalej swoim znajomym. Najczęściej tworzone są zabawne memy internetowe czy żartobliwe filmiki. Pozwala to na wywołanie pozytywnych skojarzeń z danym produktem.

Trendsetting
Polega na promowaniu oferty przez producenta lub sprzedawcę poprzez tworzenie trendów, które konsument będzie chciał naśladować. Ważne jest tu dokładne sprecyzowanie oczekiwań i pragnień grupy docelowej.

Community marketing
Wspieranie internetowej społeczności i podsycanie dyskusji na temat produktu, którego jest się właścicielem. Ta forma marketingu szeptanego najczęściej występuje w Internecie. Musi być jednak starannie przygotowana, aby nikt nie zorientował się, że dyskusje wywoływane są sztucznie.

Brand blogging
Blogowanie na temat produktów lub oferty. Zazwyczaj wykorzystywany przez firmy z szerokim asortymentem lub takie, które bardzo często go zmieniają. Najczęściej występuje w połączeniu z trendsettingiem.

Product seeding
Udostępnianie próbek osobom znanym lub takim, które mają wpływ na opinię innych np. blogerkom czy vlogerkom, które przedstawiają opinię o produkcie na swoich kanałach.

Cause marketing
Udzielanie pomocy grupom społecznym w celu zdobycia ich zaufania i zbudowania pozytywnego wizerunku marki.

Casual marketing
Pośrednie wsparcie dla głównej akcji marketingowej. Stanowi zazwyczaj drugorzędną kampanię ze względu na specyficzny charakter. Jest stosowana w sposób dyskretny, nie identyfikujący się bezpośrednio z daną marką.